top of page
_DSC1686.jpg

Životopis

... je trochu delší. Ale pokud by vás zajímal ve zkratce, doporučuji vrátit se na první stranu tohoto webu. :)

Životopis: Obrázek

Pracovní zkušenosti

Firemní vzdělávání s.r.o., jednatel

2022 – dosud

Organizace konferencí a technologických eventů, vydávání e-časopisu, tištěné ročenky a odborných publikací. ​Organizace odborných kurzů pro specialisty vzdělávání, lektory či manažery vzdělávání. Příprava nástroje hodnocení kvality doddavatelů vzdělávání dospělých.

Vysoká škola AMBIS, VŠ učitel
2019 – dosud
Výuka andragogických předmětů v rámci oboru Management lidských zdrojů.

Fond dalšího vzdělávání, metodik
2018 – 2019
Metodická činnost v rámci projektu digiKatalog, který řeší FDV v letech 2017-2021. Jeho cílem je vytvořit sadu nástrojů na podporu digitálních kompetencí občanů ČR, zaměstnanců či klientů ÚP. Mezi jinými nástroj ověřující digitální kompetence, umožňující porovnání a doporučující možnosti zlepšení. Dále nástroj pro vzdělávání v oblasti digi kompetencí a soubor metodik pro podporu digitální gramotnosti. Nástroj ověřující digitální kompetence bude vytvořen na základě evropského rámce digitálních kompetencí DigComp a na principu online simulační aplikace umožní ověřit digi kompetence různým kategoriím uživatelů.

Dům zahraniční spolupráce, expert
2015 – dosud
Expertní činnost v rámci projektu EPALE National Support Services. Platforma EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) je virtuální komunita pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých v Evropě.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, VŠ učitel
2007 – 2009, 2015 – dosud
Externí lektor pro předměty: Vzdělávání dospělých a informační technologie, Didaktika dospělých, Aplikace metod vzdělávání dospělých, Profesní vzdělávání dospělých, Poradenství ve vzdělávání dospělých (2015 – dosud), Manažerské techniky, Andragogické poradenství (2007 – 2009).

Ministerstvo pro místní rozvoj, metodik
2015

Tvorba metodiky systému vzdělávání zaměstnanců stavebních úřadů ČR, vč. e-learningové podpory.

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, metodik
2014 – 2015

Tvorba metodiky systému hodnocení kvality výuky na EF TUL, vč. návrhů pro online řešení.

Fond dalšího vzdělávání, metodik
2014 – 2015

Tvorba koncepce systému vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR.

OSVČ, lektor a konzultant
2013 – dosud
Lektorská, trenérská a konzultační činnost v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Education, s.r.o., ředitel pro ČR
2013 – 2017
Řízení české pobočky společnosti Education, s.r.o., provozovatele portálu kurzů, studií, konferencí, kongresových hotelů a personálních softwarů Edumenu.cz.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, ředitel sekce školství
2011 – 2016

Řízení sekce školství, jednání na úrovni ministerstev a dalších orgánů, členství v poradních orgánech apod.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, výkonný ředitel
2009 – 2012
Řízení asociace a týmu pracovníků, organizace akcí, vnitřní a vnější komunikace asociace, odpovědnost za řízení financí asociace.

Academia Economia s.r.o., šéfredaktor odborného časopisu Andragogika
2009 – 2012
Řízení odborného časopisu, komunikace s přispěvateli, recenzenty a inzerenty. Hodnocení odborné úrovně časopisu a publikovatelnosti příspěvků.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, vedoucí Regionálního konzultačního pracoviště v Praze Institutu celoživotního vzdělávání
2009 – 2010
Řízení pražské pobočky FF UP, tvorba a organizace aktivit, jednání s odbornými partnery univerzity.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Centrum pro vědu, VŠ učitel
2007 – 2008
Odborný pracovník Centra pro vědu. Lektor předmětů: Andragogika, Základy andragogiky, Andragogika pro pracovníky cestovního ruchu, Manažerské rozhodování.

Agentura DAHA s.r.o., editor odborného časopisu Andragogika, manažer auditu kvality Q FOR
2006 – 2007
Komunikace s přispěvateli časopisu, recenzenty a inzerenty. Hodnocení odborné úrovně časopisu a publikovatelnosti příspěvků. Organizace mezinárodního auditu kvality dalšího vzdělávání Q FOR.

Úřad práce ve Frýdku-Místku, profesní poradce
2004 – 2006
Profesní poradenství, poradenství pro volbu a změnu povolání. Garance a lektorování rekvalifikačních kurzů, motivačních programů a projektů ESF.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, VŠ učitel
2002 – 2005
Externí lektor pro předmět: Základy time managementu.

Životopis: Text

Další odborná činnost

Firemní vzdělávání, odborný časopis, vydavatel a šéfredaktor
2016 – dosud

Andragogika v praxi, odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých, člen redakční rady
2014 – 2016

Fórum Industriale, expert
2013 – 2016

Pracovní skupina MPSV Programování Operačního programu Zaměstnanost pro prioritní osu 1, člen
2012 – 2014

Pracovní skupina MŠMT pro občanské vzdělávání, člen
2011

Národní rada pro kvalifikace, člen
2009 – 2013

Národní poradenské fórum, člen
2008 – 2013

Expertní skupina MŠMT, člen
2008 – 2011

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, člen výkonného výboru, viceprezident
2007 – 2016, od 2011 do 2016 viceprezident

Životopis: Text

Vzdělávání a rozvoj

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor andragogika a personální řízení
2016 – 2017, ukončeno: PhDr.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obory sociologie – andragogika
1999 – 2004, ukončeno: Mgr.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, kurz Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
2010, ukončeno: osvědčení

Univerzita Palackého v Olomouci, kurz Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých
2010, ukončeno: osvědčení

Univerzita Palackého v Olomouci, kurz Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých
2009, ukončeno: osvědčení

Životopis: Text

Publikační činnost

Monografie, sborníky a učebnice

 • Langer, Tomáš: Psychologické a sociologické aspekty poradenství ve vzdělávání dospělých. Rigorózní práce. Praha: FF UK, 2017.

 • Langer, Tomáš: Moderní lektor. Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.

 • Langer, Tomáš: Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Praha: Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013.

 • Langer, Tomáš (ed.): Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání. Sborník z konference konané dne 21. listopadu 2012 v Praze. Praha: AIVD ČR, 2013. ISBN 978-80-904531-6-6.

 • Langer, Tomáš (ed.): Efektivní vzdělávání pro trh práce. Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2010 v Praze. Praha: AIVD ČR, 2011. ISBN 978-80-904531-1-1.

 • Langer, Tomáš (ed.): Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese. Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2009 v Praze.Praha: AIVD ČR, 2010. ISBN 978-80-904531-0-4.

 • Langer, Tomáš, Veteška, Jaroslav (eds.): Další vzdělávání ve světě migrujícího trhu práce. Sborník z konference. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-70-9.

 • Palán, Zdeněk, Langer, Tomáš: Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008 (dotisk 2009). ISBN 978-80-86723-58-7.

 • Barták, Jan, Dolejší, Libor, Langer, Tomáš (eds.): Knowledge management v organizacích. Sborník ke konferenci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-43-3.

 • Langer, Tomáš: Základy time managementu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2002 (dotisk 2004).


Interní skripta

 • Langer, Tomáš: Firemní vzdělávání. 110 s. Praha: AMBIS, 2020 (interní publikace).

 • Dvořáková Miroslava, Langer, Tomáš: Andragogika a andragogická didaktika. 81 s. Praha: AMBIS, 2019 (interní publikace).

 • Langer, Tomáš: Metodika pro lektory prezenčních kurzů. 30 s. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015 (interní tisk).

 • Langer, Tomáš: Metodika pro tvorbu prezentací v PowerPointu. 17 s. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2015 (interní tisk).

 • Langer, Tomáš: Argumentace, námitky, problémový účastník, skupina. 24 s. Vyškov: TSM, 2015 (interní tisk).

 • Langer, Tomáš: Moderní vzdělávací formy, metody a postupy. 25 s. Vyškov: TSM, 2014 (interní tisk).

 • Langer, Tomáš: Systém vzdělávání dospělých, specifika vzdělávání dospělých. 20 s. Vyškov: TSM, 2014 (interní tisk).

Články v odborných časopisech a sbornících

 • Langer, Tomáš: 5 největších přešlapů ve firemním vzdělávání. HR Forum, č. 5, roč. 2022, s. 41–43. Praha: People Management Forum vzdělávání, 2022. ISSN 1212-690X.

 • Langer, Tomáš: Kvalita ve vzdělávání. Firemní vzdělávání, č. 4, roč. 2022, s. 6. Praha: Firemní vzdělávání, 2022. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Tipy pro výběr a rozvoj interních lektorů. Firemní vzdělávání, č. 2, roč. 2022, s. 10–11. Praha: Firemní vzdělávání, 2022. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Trendy ve firemním vzdělávání 2021/2022. Firemní vzdělávání 2021, ročenka e-časopisu Firemní vzdělávání, s. 68–69. Praha: Firemní vzdělávání, 2022. ISBN 978-80-908075-1-8, ISSN 2695-1207.

 • Langer, Tomáš: Jak (ne)motivovat zaměstnance ke vzdělávání? Firemní vzdělávání 2021, ročenka e-časopisu Firemní vzdělávání, s. 44–45. Praha: Firemní vzdělávání, 2022. ISBN 978-80-908075-1-8, ISSN 2695-1207.

 • Langer, Tomáš: Trendy ve firemním vzdělávání 2021/2022. Firemní vzdělávání, č. 6, roč. 2021, s. 12–13. Praha: Firemní vzdělávání, 2021. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Jak (ne)motivovat zaměstnance ke vzdělávání? Firemní vzdělávání, č. 2, roč. 2021, s. 10–11. Praha: Firemní vzdělávání, 2021. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Zkušenosti s online výukou ve firmách. Firemní vzdělávání 2020, ročenka e-časopisu Firemní vzdělávání, s. 38–39. Praha: Firemní vzdělávání, 2021. ISBN 978-80-908075-0-1, ISSN 2695-1207.

 • Langer, Tomáš: Proč investovat do rozvoje lidí ve firmách v postkoronavirovém období. SONDY, speciální číslo, roč. XXX, s. 12–13. Praha: Vydavatel SONDY, 2020. ISSN 1802-906X.

 • Langer, Tomáš: Zkušenosti s online výukou ve firmách. Firemní vzdělávání, č. 6, roč. 2020, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2020. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Trendy ve firemním vzdělávání 2019/2020. Firemní vzdělávání, č. 6, roč. 2019, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2019. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Trendy firemního vzdělávání ve světě. Firemní vzdělávání, č. 1, roč. 3, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2019. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Trendy ve firemním vzdělávání: Český pohled. Firemní vzdělávání, č. 6, roč. 2, s. 8-9. Praha: Firemní vzdělávání, 2018. ISSN 2533-6479.

 • Langer, Tomáš: Než nás nahradí roboti. Andragogika v praxi, č. 10, roč. 3, s. 18-19. Praha: AIVD ČR, 2016. ISSN: 2336-5145.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých: Rekvizity I. Andragogika v praxi, č. 9, roč. 3, s. 6-8. Praha: AIVD ČR, 2016. ISSN: 2336-5145.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých: Kulisy. Andragogika v praxi, č. 8, roč. 3, s. 7-9. Praha: AIVD ČR, 2016. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Zaostřeno na lektory: Technofobie. Andragogika v praxi, č. 7, roč. 2, s. 12-13. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých: Kostýmy. Andragogika v praxi, č. 7, roč. 2, s. 8-9. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých – Scénář III. Andragogika v praxi, č. 6, roč. 2, s. 6-8. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Knihovna na dosah. Knihovna pro všechny. Sborník ze semináře konaného ve dnech 12. – 13. 5. 2015 v Městské knihovně Havířov. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2015. ISBN 978-80-7054-220-0.

 • Langer, Tomáš: Není blog jako blok. Andragogika v praxi, č. 5, roč. 2, s. 17. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých – Scénář II. Andragogika v praxi, č. 5, roč. 2, s. 4-5. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Za oponou vzdělávání dospělých – Publikum. Andragogika v praxi, č. 2-3, roč. 1, s. 4-5. Praha: AIVD ČR, 2014. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Jak vy zasejete, tak my sklízíme. Učitelské noviny 31/2014, s. 12. Praha: GNOSIS, 2014. ISSN: 0139-5718.

 • Langer, Tomáš: Určuje kvalitu vzdělávání pouze lektor? Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013 (online). Dostupné na: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/urcuje-kvalitu-vzdelavani-pouze-lektor.

 • Langer, Tomáš: Náš zákazník – náš pán. I v dalším vzdělávání? Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013 (online). Dostupné na: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/nas-zakaznik-nas-pan-i-v-dalsim-vzdelavani.

 • Langer, Tomáš: Originalita vzdělávací instituce jako nadstandard? Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013 (online). Dostupné na: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/originalita-vzdelavaci-instituce-jako-nadstandard.

 • Langer, Tomáš: Pořádek dělá přátele. I v dalším vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013 (online). Dostupné na: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/poradek-dela-pratele-i-v-dalsim-vzdelavani.

 • Langer, Tomáš: Nejen reference svědčí o kvalitě vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013 (online). Dostupné na: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/nejen-reference-svedci-o-kvalite-vzdelavani.

 • Dvořáková, Miroslava, Langer, Tomáš: Cesty profesionalizace andragogické práce. Andragogika 2/2012, s. 5-7. Praha: Academia Economia, 2012. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Projekty ESF nejsou jen černou dírou. HRM Č. 1, roč. VIII, s. 67-69. Praha: Economia, 2012. ISSN: 1801-4690.

 • Čepelka, Oldřich, Langer, Tomáš: Analýza vzdělávacích institucí Libereckého kraje. Andragogika 4/2011. Roč. XV, s. 13-14. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Role Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR v českém prostředí dalšího vzdělávání. Vzdelávanie dospelých 55, 2011, s. 55-64. Bratislava: AIVD v SR, 2011. ISSN: 1335-2350.

 • Langer, Tomáš: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty (recenze). Vzdelávanie dospelých 53, 2010, s. 112-115. Bratislava: AIVD v SR, 2010. ISSN: 1335-2350.

 • Langer, Tomáš: Vzdělávání v malých a středních podnicích očima vzdělavatelů dospělých. Andragogika 1/2011. Roč. XV, s. 14-15. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Postoj vzdělavatelů dospělých k NSK. Andragogika 1/2011. Roč. XV, s. 8-9. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty (recenze). AULA 4/2010, roč. 18, s. 47-48. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2010. ISSN: 1210-6658.

 • Langer, Tomáš: Vzdělávání dospělých pohledem laické a odborné veřejnosti. Vzdelávanie dospelých. Č. 52, roč. XIV. Bratislava: AIVD v SR, 2010. ISSN: 1335-2350.

 • Langer, Tomáš: Modulární systém kurzů distančního vzdělávání In Beseda, Jan – Rohlíková, Lucie. Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference DisCo 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-911-1.

 • Langer, Tomáš: Interpretace výsledků průzkumu vnímání vzdělávání dospělých v ČR In Langer, Tomáš (ed.): Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese. Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2009 v Praze. Praha: AIVD ČR, 2010. ISBN 978-80-904531-0-4.

 • Langer, Tomáš: Vzdělávání dospělých pohledem laické a odborné veřejnosti. Andragogika 1/2010. Praha: Academia Economia, 2010. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Techniky skupinového poradenství. Praha: NVF, 2008. Dostupné na: http://old.nvf.cz/spps/dokumenty/skupinove_poradenstvi.pdf.

 • Langer, Tomáš: Role poradenství v dalším vzdělávání In Prudká, Silvie – Růžičková, Dana: Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2008 – konferenční sborník. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2209-1.

 • Langer, Tomáš: K aktuálním problémům vzdělávání dospělých v České republice. Vzdelávanie dospelých 4/2007. Bratislava: AIVD v SR, 2008. ISSN: 1335-2350.

 • Langer, Tomáš: Kompetence ve vzdělávání (recenze). AULA 16, 2008, s. 74-75. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2008. ISSN: 1210-6658.

 • Langer, Tomáš: K cestám rozvoje andragogiky v České republice. Andragogika 3/2008. Praha: Agentura DAHA, 2008. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Rating v dalším vzdělávání. Andragogika 3/2008. Praha: Agentura DAHA, 2008. ISSN: 1211 6378.

 • Horváthová, Zuzana, Langer, Tomáš: Zkušenosti s ověřováním distančního vzdělávání. Andragogika 2/2008. Praha: Agentura DAHA, 2008. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Poradenství jako integrální součást vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin obyvatel In Sborník z konference AEDUCA 2007. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1907-7.

 • Langer, Tomáš: Skupinové poradenství v nezaměstnanosti. Andragogika 3/2007. Praha: Agentura DAHA, 2007. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Specifika andragogického poradenství v oblasti zaměstnanosti. Andragogika 3/2006. Praha: Agentura DAHA, 2006. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš, Podborský, Richard: Povinné zlo nebo partnerská projektová spolupráce? Andragogika 3/2006. Praha: Agentura DAHA, 2006. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Andragogické poradenství ve službách zaměstnanosti. Andragogika 1/2006. Praha: Agentura DAHA, 2006. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Odškolnění společnosti – výzva pro andragogiku In Kurikulum andragogiky. Sborník. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0638-1.

Recenze odborných publikací

 • Košťálová, Helena, Cudlínová, Markéta: Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2015. ISBN 978-80-87993-01-9.

 • Vavrochová, Simona, Kuš, Petr: Slabikář začínajícího lektora. Praha: Institut pro veřejnou správu, 2012. ISBN 978-80-86976-25-9.

 • Šerák, Michal, Dvořáková, Miroslava: Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.

 • Kol.: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-86131-78-5. Dostupné na: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/bulletin/gf_rocenka2008.pdf.

 • Kol.: Metodika poradenské práce pro DPV. Praha: Konsorcium pro Informačně-poradenský systém, 2008. Dostupné na: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys/cile/metodika/metodika_poradce.pdf.

 • Vyhnánková, Kateřina: Vzdělávání dospělých v České republice a Evropské unii. Praha: UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-46-4.


Ostatní

 • Langer, Tomáš, Konupčíková, Erika: Evropské fondy z několika úhlů pohledu. Andragogika v praxi, č. 4, roč. 2, s. 14-15. Praha: AIVD ČR, 2015. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Probudit nadšení pro vzdělávání? I to má být cílem Týdnů vzdělávání dospělých. Andragogika v praxi, č. 2-3, roč. 1, s. 13. Praha: AIVD ČR, 2014. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Soutěže kvality mají zvuk a vzdělávací instituci přinášejí prestiž. Andragogika v praxi, č. 2-3, roč. 1, s. 16. Praha: AIVD ČR, 2014. ISSN: 2336-5145.

 • Langer, Tomáš: Týdny vzdělávání dospělých v roce 2012. Andragogika 4/2012. Praha: Academia Economia, 2012. ISSN: 1211 6378.

 • Zajíčková, Lucie, Langer, Tomáš: Grundtvig Day 2012 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě. Andragogika 4/2012. Praha: Academia Economia, 2012. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Jak se stát profesionálním lektorem? Andragogika 3/2012. Praha: Academia Economia, 2012. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Rok 2012 ve znamení desítek vzdělávacích akcí. Andragogika 2/2012. Praha: Academia Economia, 2012. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Kvalita vzdělávání dospělých tématem významné konference. Andragogika 4/2011. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Pracovní skupina AIVD ČR pro kvalitu v dalším vzdělávání funguje již dva roky. Andragogika 4/2011. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš, Dvořáková, Miroslava: Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! Andragogika 4/2011. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Týdny vzdělávání dospělých v roce 2011. Andragogika 4/2011. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Novinky a změny v asociaci od roku 2011. Andragogika 2/2011. Praha: Academia Economia, 2011. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Týdny vzdělávání dospělých v roce 2010. Andragogika 4/2010. Praha: Academia Economia, 2010. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Asociace ve dvacátém roce své existence. Andragogika 1/2010. Praha: Academia Economia, 2010. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Asociace navazuje spolupráci s partnery. Andragogika 2/2009. Praha: Academia Economia, 2009. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Zásadní změny v AIVD ČR v roce 2009. Andragogika 1/2009. Praha: Academia Economia, 2009. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Zajímavé akce AIVD ČR. Andragogika 4/2008. Praha: Agentura DAHA, 2008. ISSN: 1211 6378.

 • Langer, Tomáš: Databanka dalšího profesního vzdělávání Andromedia.cz. Vzdelávanie dospelých 4/2007. Bratislava: AIVD v SR, 2008. ISSN: 1335-2350.

 • Horváthová, Zuzana, Langer, Tomáš: Distanční vzdělávání na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha In: EuroFirma, roč. VI., č. 12, vydavatel: EuroFirma, s.r.o. Praha. Datum vydání 23.06.2008, Str. 7. ISSN: 1214-1755.

 • Langer, Tomáš: Co byste měli vědět o úřadu práce – část 7. In: Hutník, roč. 56, č. 42, vydavatel: Třinecké železárny, a.s. Třinec. Datum vydání 19.10.2005, Str. 7. ISSN: 1213-2810.

 • Langer, Tomáš: Co byste měli vědět o úřadu práce – část 6. In: Hutník, roč. 56, č. 40, vydavatel: Třinecké železárny, a.s. Třinec. Datum vydání 05.10.2005, Str. 7. ISSN: 1213-2810.

Životopis: Text
bottom of page